Základní škola Čeperka, okres Pardubice je typem málotřídní venkovské školy. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků. Umožňujeme vzdělání také žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. Na škole pracuje 1 oddělení školní družiny. Kapacita školy je 90 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků.


Konec školního roku 2014
Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu z letošního předávání vysvědčení.
Také si můžete stáhnout prezentaci Střípky přírody plnou fotek z uplynulého
školního roku.


Keltský stromový kalendář
V souvislosti s vytvořením keltského stromového kalendáře se škola se také objevila
v rozhlasové reportáži a pořadu "Zprávičky" televizní stanice Déčko.
Pořsad naleznete na webu České televize pod datem 27.11.2013.
Rozhlasovou reportáž si poslechnete přímo zde.

- Nabízíme žákům různé modely učení (projekty, kooperativní, tématická, individuální výuka)
- Vedeme žáky k pravidelnému sebehodnocení
- Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti
- Rozvíjíme a vedeme žáky ke vztahu k přírodě a k úctě ke všemu živému
- Vedeme žáky ke vzájemné úctě, respektu a toleranci
- Propojujeme teoretickou výuku s praktickým životem
- Rozvíjíme u žáků samostatnost, zodpovědnost (plánování učiva, respektování stanovených pravidel,   přijímání přirozených důsledků za své jednání) - Rozvíjíme u žáků nejen znalosti a vědomosti, ale i   dovednosti a postoje

30.
května

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - DEN PRVNÍ


Zdravíme ze školy v přírodě. Dojeli jsme výborně, všechny spoje jsme stihli a Sluňákov jsme našli:). Jsme všichni v pořádku, máme za sebou odpolední programy a teď před večeří si všichni hrajeme venku:). Zatím je tu opravdu slunečně - počasím, lidmi i místem. Posíláme i pár fotek ve fotogalerii. Mějte se tak krásně, jako my. Děti jsou skvělé:).

25.
května

ZMĚNA PŘÍJEZDU ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ


Vážení rodiče, ze školy v přírodě se vrátíme v pátek 3. 6. později, a to před 15 hodinou. Čas příjezdu jsme raději posunuli kvůli vlakové dopravě. Děkujeme za pochopení.

23.
května

FOTOGRAFOVÁNÍ


Připomínáme společné fotografování tento pátek. Nabízíme - společnou fotografii - celá škola A4 - 65,- Kč, fotografie jednotlivých tříd - 15 x 21 40,- Kč, fotografie žáků - samostatné 3 10x15, 75,- průkazkové foto - 4 ks 70,- skupinky - dva a více žáků 13x18 30,- kč

19.
května

Škola v přírodě se blíží


Veškeré dokumenty, které je potřeba odevzdat na školu v přírodě pro 1. a 2. ročník najdete v Dokumentech školy.

09.
května

POZOROVÁNÍ


Dnes do 20 h probíhá na školním dvoře pozorování přechodu Merkuru přes Slunce. Akci zajišťují nadšenci Pavel a Dana Uhrinovi, vedoucí astronomického kroužku.

09.
května

Páteční výlet


Připomínáme výlet do Holic, který se uskuteční v pátek 13. 5. Děti jdou do školy i ze školy normálně. Vrátíme se na oběd a pak následuje družina.S sebou prosíme batoh, pití, svačina, kapesné...