Základní škola Čeperka, okres Pardubice je typem málotřídní venkovské školy. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků. Umožňujeme vzdělání také žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. Na škole pracuje 1 oddělení školní družiny. Kapacita školy je 90 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků.


Konec školního roku 2014
Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu z letošního předávání vysvědčení.
Také si můžete stáhnout prezentaci Střípky přírody plnou fotek z uplynulého
školního roku.


Keltský stromový kalendář
V souvislosti s vytvořením keltského stromového kalendáře se škola se také objevila
v rozhlasové reportáži a pořadu "Zprávičky" televizní stanice Déčko.
Pořsad naleznete na webu České televize pod datem 27.11.2013.
Rozhlasovou reportáž si poslechnete přímo zde.

- Nabízíme žákům různé modely učení (projekty, kooperativní, tématická, individuální výuka)
- Vedeme žáky k pravidelnému sebehodnocení
- Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti
- Rozvíjíme a vedeme žáky ke vztahu k přírodě a k úctě ke všemu živému
- Vedeme žáky ke vzájemné úctě, respektu a toleranci
- Propojujeme teoretickou výuku s praktickým životem
- Rozvíjíme u žáků samostatnost, zodpovědnost (plánování učiva, respektování stanovených pravidel,   přijímání přirozených důsledků za své jednání) - Rozvíjíme u žáků nejen znalosti a vědomosti, ale i   dovednosti a postoje

22.
srpna

PLÁN AKCÍ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK


Do Plánu akcí byly vloženy první akce nastávajícího školního roku.

23.
srpna

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


Ve čtvrtek 1. 9. se na Vás těšíme v 9 hodin, kdy společně odstartujeme nový školní rok s názvem JÁSÁM - já sám i s druhými aneb Všichni jsme na jedné lodi. Tak se těšte na společný začátek. (Od pátku 2. 9. funguje již družina i obědy. )

01.
července

HURÁ, ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY!


Přejeme všem žákům, rodičům, prarodičům, kamarádům, známým, našim příznivcům krásné léto. Užijte si hezky a v klidu dny volna a těšíme se na vás v září. Kéť se ve zdraví a v radosti všichni sejdeme.

07.
ledna

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


Vážení a milí, krásné fotografie si můžete z posledního dne ve škole si můžete stáhnout na tomto odkazu: http://gofile.me/3aChq/0ahCnxate, některé také přidáme na web školy.

28.
června

LETNÍ SLAVNOST JIŽ DNES


Naše tradiční Letní slavnost začíná v 17 hodin na zahradě školy. Prosíme o drobné občerstvení, aby se nám hezky slavilo:). Těšíme se na Vás!

10.
června

LETNÍ SLAVNOST


Pomalu, ale jistě se blíží letní slavnost. Prosíme o donesení drobného občerstvení (slané, sladké) podle vašich možností. Moc děkujeme.