Základní škola Čeperka, okres Pardubice je typem málotřídní venkovské školy. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých ročníků. Umožňujeme vzdělání také žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. Na škole pracuje 1 oddělení školní družiny. Kapacita školy je 90 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků.


Konec školního roku 2014
Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu z letošního předávání vysvědčení.
Také si můžete stáhnout prezentaci Střípky přírody plnou fotek z uplynulého
školního roku.


Keltský stromový kalendář
V souvislosti s vytvořením keltského stromového kalendáře se škola se také objevila
v rozhlasové reportáži a pořadu "Zprávičky" televizní stanice Déčko.
Pořsad naleznete na webu České televize pod datem 27.11.2013.
Rozhlasovou reportáž si poslechnete přímo zde.

- Nabízíme žákům různé modely učení (projekty, kooperativní, tématická, individuální výuka)
- Vedeme žáky k pravidelnému sebehodnocení
- Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti
- Rozvíjíme a vedeme žáky ke vztahu k přírodě a k úctě ke všemu živému
- Vedeme žáky ke vzájemné úctě, respektu a toleranci
- Propojujeme teoretickou výuku s praktickým životem
- Rozvíjíme u žáků samostatnost, zodpovědnost (plánování učiva, respektování stanovených pravidel,   přijímání přirozených důsledků za své jednání) - Rozvíjíme u žáků nejen znalosti a vědomosti, ale i   dovednosti a postoje

01.
července

HURÁ, ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY!


Přejeme všem žákům, rodičům, prarodičům, kamarádům, známým, našim příznivcům krásné léto. Užijte si hezky a v klidu dny volna a těšíme se na vás v září. Kéť se ve zdraví a v radosti všichni sejdeme.

07.
ledna

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


Vážení a milí, krásné fotografie si můžete z posledního dne ve škole si můžete stáhnout na tomto odkazu: http://gofile.me/3aChq/0ahCnxate, některé také přidáme na web školy.

28.
června

LETNÍ SLAVNOST JIŽ DNES


Naše tradiční Letní slavnost začíná v 17 hodin na zahradě školy. Prosíme o drobné občerstvení, aby se nám hezky slavilo:). Těšíme se na Vás!

10.
června

LETNÍ SLAVNOST


Pomalu, ale jistě se blíží letní slavnost. Prosíme o donesení drobného občerstvení (slané, sladké) podle vašich možností. Moc děkujeme.

06.
června

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ


Ve čtvrtek 16. 6. se uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Začínáme v 18 hodin v naší škole. Kromě organizačních věcí si budeme povídat o způsobu výuky, metodách i společných akcích, která nás příští školní rok čekají. Těšíme se na Vás.

06.
února

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. den


Zdravíme ze Sluňákova, kde ráno opět svítilo sluníčko jako o život. Dopoledne jsme objevovali, co nám to žije pod zemí a nálezy byly vskutku zajímavé. Nejzajímavější objev byla housenka drvopleně obecného:). Bavilo nás také lovení všelijakých potvůrek v nedalekém mokřadu. Našli jsme různé larvy,larvičky, pulce, brouky, rybičky....Po výborném obědě i po poledním klidu jsme se vydali objevit ostrov na nedalekém rybníčku a plavili se ve velkých raftech, které jsme si sami připravili. Odpoledne poprvé trochu sprchlo, ale i přesto jsme si rozdělali sami oheň, uhnětli těsto a upekli "hady." Teď, před večeří, si někteří hrají venku, za mnou zní bubny, holky zpívají, hrají na dřevíčka a tancují. Prostě pohoda. Máme se hezky, všichni jsme v pořádku a čeká nás poslední večer. Zítra nás čeká balení, tak na nás myslete, abychom všechno našli, zabalili a přivezli. Jestli něco zapomeneme či přibalíme věci souseda, tak nám to prosím odpusťte. Informace o klíšťatech (týká se to jen pár dětí) najdete v deskách se zdravotní dokumentací, např. v očkovacím průkazu. Zítra se na vás všichni moc těšíme.