Drobečková navigace

Úvod > Granty

Granty

Granty.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

index.png

 

006670_50_063841.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lets speak together

 

ITC KOUČ – Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využivání digitálních dotykových zařízení ve výuce

logoITC.jpg

 

MáČEk

granty

grant MáČEk - aneb Malý ČEperský Koutek, byl financován z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 70 000,- Kč.

 

Poskytnutí vytvořených DUMů dalším pedagogickým pracovníkům ZŠ

granty

Základní škola Čeperka zpracovala v rámci projektu Na cestě..., který realizuje v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, vzdělávací sadu materiálů pro aktivitu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Vzdělávací materiály (DUMy) jsou vytvořeny pro vzdělávací oblast Umění a kultura, pro předmět Hudební výchova. Materiály jsou využitelné pro 1. – 5. ročník. Každý materiál obsahuje podrobnou anotaci, ve které je uveden metodický postup využití materiálů při výuce hudební výchovy. Pro zvýšení interaktivnosti materiálů byly v DUMech využity mj. vlastní fotografie autorky, nahrávky písní a další zvukové ukázky či powerpointové prezentace.

V případě zájmu o získání vytvořené sady materiálů (DUMů) ze strany pedagogických pracovníků ze základních škol ČR, kontaktujte, prosím, autorku těchto materiálů Mgr. Lenku Burešovou, zs.ceperka@volny.cz – telefon a adresa zde.

 

Základní škola Čeperka úspěšná v žádosti o evropské peníze

granty

Každá ze základních škol dostala šanci sepsat projektovou žádost do oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a tím i možnost získat evropské peníze. I naše škola této šance využila a na podzim minulého roku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy naši předloženou žádost schválilo. V prosinci minulého roku tak mohl projekt, nesoucí název Na cestě..., odstartovat a na cílovou čáru by měl „doběhnout“ za 2,5 roku.

Prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost obdrží naše škola celkem 423 021,- Kč. Tyto peníze poputují především na zkvalitnění a zefektivnění výuky na zdejší škole. Užitek z těchto peněz budou mít především žáci, kteří získají kvalitnější zázemí pro výuku díky lepšímu počítačovému vybavení i pořízení interaktivní tabule a dalších potřebných pomůcek pro výuku. Projekt umožní i našim pedagožkám rozšířit své znalosti o aktuální poznatky z oboru a zúčastnit se vzdělávacích seminářů. Tyto nabyté znalosti dále využijí nejen při samotné výuce, ale i při tvorbě nových vzdělávacích materiálů, což je stěžejní aktivita celého projektu. Žáci si nové materiály budou moci vyzkoušet při výuce českého jazyka, angličtiny, matematiky nebo přírodních věd.

 

Investice do rozvoje vzdělávání

granty

Od r.2010 je naše škola zapojena v projektu SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách.

Cílem tohoto projektu, který trvá od 1.11.2009 do 31.10. 2012, je ověřit zcela novou formu systematického a komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy pro udržitelný život. Projekt je určen pedagogům a pedagogickým pracovníkům úplných i neúplných základních a středních škol v devíti krajích: Královéhradeckém, Ústeckém, Pardubickém, Středočeském, Libereckém, Olomouckém, Jihomoravském, Zlínském a v kraji Vysočina.

Jednou z klíčových aktivit projektu, na které se podílí náš pedagogický tým, je vzdělávání a podpora pedagogických týmů škol. Každému ze 17 zapojených týmů je poskytováno dlouhodobé systematické poradenství, cílené metodické vedení a vzdělávání podle společně vypracovaného plánu cílů ekologické výchovy, kterých chce škola v určité době dosáhnout (např. zavedení nového předmětu, zpracování průřezového tématu, proškolení týmu pedagogů k vybranému tématu). Zkušenosti těchto škol a praktické výstupy vzdělávání „šitého na míru“ budou shrnuty ve dvou metodických manuálech.

Realizátorem a koordinátorem projektu je SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory a partnerem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK a je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

granty