Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Základní informace k novému školnímu roku 2021 - 2022

Základní informace k novému školnímu roku 2021 - 2022Vážení a milí rodiče,

zdravím Vás na sklonku prázdnin. Doufám, že jste si odpočinuli, užili si léta i hezkých rodinných chvil. Blíží se nový školní rok 2021-2022, který společně zahájíme na zahradě naší školy ve středu, 1. září v 9 hodin. Těšíme se na Vás a pevně věříme, že letošní školní rok se budeme více setkávat na různých akcích, které podporují a ovlivňují růst našeho malého školního společenství. Kromě tradičních Vánoc, Velikonoc, Letní slavnosti i dalších drobnějších akcí nás čeká týdenní pobyt na horách, cyklistický výlet apod. Věřme, že školní výuka bude probíhat „naživo“.  Letošní rok mezi sebou přivítáme nejen nové prvňáčky, ale i  nové kolegy, učitele, vychovatele, školní i pedagogické asistenty. Postupně Vám je všechny představíme.

Vzhledem k současné situaci (COVID-19), se neobejdeme bez preventivního screeningového  testování s frekvencí 3 x po sobě. První test proběhne pro všechny ročníky (mimo prvňáčky) ve středu, 1. září. Po společném úvodu, který proběhne za každého počasí venku, se žáci otestují ve svých kmenových třídách. Prvňáčci se budou testovat až 2. září (druhý školní den). Další testování proběhne ve všech ročnících 6. a 9. září (pondělí, čtvrtek). Testovat budeme neinvazivními antigenními testy  pro samoodběr. Věříme, že testování dobře dopadne a bude pokračovat pouze na lokálních úrovních.

Testovat se nemusí žáci po prodělaném onemocnění covid-19 ( po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, případně žáci, kteří doloží negativní platný výsledek testu provedeného v odběrovém místě.)

Máte možnost se netestovat. Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky (mimo HV – zpěv, TV ve vnitřních prostorách) s tím, že  po celou dobu výuky, v družině, v jídelně, ve společných prostorách,  musí používat obličejovou masku (respirátor, rouška).

Budeme se snažit zajistit vše tak, aby se předcházelo vzniku i šíření infekčních nemocí (dostatečná hygiena, úklid, větrání, podpora venkovní výuky apod.). Při vstupu do budovy školy prosím používejte ochranný prostředek dýchacích cest.

Základní informace pro úvodní dny:

  1. září – středa, začátek v 9 hodin – společné zahájení školního roku na zahradě školy. Po společném zahájení se třídy rozejdou do svých kmenových tříd. Zde proběhne testování (kromě žáků 1. ročníku), dále drobné třídní aktivity. Tento den ještě nebude zajištěna školní družina ani  stravování ve školní jídelně.  Prosíme však o nahlášení obědů na další dny, nejlépe třídním učitelům, mladší ročníky vychovatelkám.
  2. září – čtvrtek, začátek v 8 hodin – žáci jsou ve svých kmenových třídách a výuka probíhá s třídním učitelem – třídní pravidla, seznámení s rozvrhem, s akcemi, stmelování třídy (tento den se testují prvňáčci – tělocvična). Možnost pobytu ve školní družině (ranní dohled od 6.50 h i odpolední ŠD do 16 h), zajištění stravování
  3. září – pátek, začátek v 8 hodin – opět výuka s třídním učitelem – úvodní třídní aktivity, hry, Školní řád – společně všichni žáci – venkovní prostory, ranní dohled, školní družina i stravování – zajištěny.
  4. září – výuka dle rozvrhu školy

Souhrnné informace:

  1. ročník – kmenová třída v přízemí (i prostor školní družiny), šatna – zadní vchod školy (u ořechu), testování proběhne až druhý den, 2. 9. při příchodu do školy, nejlépe od 7,30 do 8 h, v tělocvičně školy. Vyučování první dny (čtvrtek, pátek) končí v 11.30 h.
  2. ročník – kmenová třída v přízemí (nová učebna), POZOR ZMĚNA - šatna je před třídou, boční vstup ze dvora, testování 1. 9. Vyučování končí v 11.45 h (čtvrtek, pátek).
  3. ročník – kmenová třída 1. patro, POZOR ZMĚNA - šatna – zadní vchod školy (u ořechu), testování 1. 9., vyučování končí ve 12.45 h.
  4. ročník – kmenová třída 1. patro, šatna- zadní vchod školy (u ořechu), testování 1. 9., vyučování končí ve 12.45 h.

 

  1. ročník – kmenová třída přízemí, šatna – zadní vchod školy (u ořechu), testování 1. 9.,  vyučování končí ve  12.45 h.

 

 

Podrobnější informace o akcích, poplatcích apod. získáte od svých třídních učitelů.

Děkuji, že jste dočetli až semJ a pokud Vám bude něco nejasného, jsme tu pro Vás!

Mgr. Lenka Burešová