Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025Datum konání:
4.4.2024

 

 

Vážení a milí rodiče,

 

dovolte, abychom Vás a Vaše dítě pozvali k zápisu do naší školy, který se uskuteční

 

ve středu 4. 4. 2024 od 16.00 do 19.00  hodin v budově Základní školy Čeperka.

 

Srdečně Vás zveme na cestu s názvem „Ke kořenům“. Zápisem Vás provedou naši žáci a

 

učitelé.

 

Co k zápisu s sebou?

 

 1. Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 

 • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce:

 

 1. a) odkaz - https://skolaceperka.edookit.net/application/

 

 1. b) na webových stránkách – Dokumenty | ZŠ Čeperka (skolaceperka.cz)

 

 1. c) je možné se zapsat v den „Zápisu“ přímo ve škole

 

 • Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (stačí kopie).

 

 • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké

               adrese.

 

 1. Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 

 1. a) Žádost o odklad – v odkazu https://skolaceperka.edookit.net/application/ ,zde

 

                zaškrtněte políčko Žádám o odklad, nebo v den zápisu ve škole.

 

 1. b) Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.

 

 1. c) Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky.

 

 1. d) Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 

K zápisu se dostavte v průběhu časového rozmezí 16.00 – 19.00 (nemusíte přijít ihned v 16.00 hodin J). Při zápisu Vám bude Vám přiděleno registrační číslo, které získáte v den zápisu. Pokud vyplníte přihlášku k zápisu k povinné školní docházce on line, tak ji ve škole zkontrolujeme a vytisknutou podepíšeme. Pokud budete žádat o odklad, doneste prosím požadované dokumenty. Pak se vydáte na cestu po jednotlivých zastaveních, kde budou na děti čekat kratší hravé úkoly. Budeme sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, znalost barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku, tělesnou zdatnost apod.  Prosíme o trpělivost v případě delšího čekání u jednotlivých stanovišť. Ve škole připravíme malá hrací zákoutí a drobné aktivity, abychom Vám čekání zpříjemnili. 

Prostřednictvím přiděleného registračního čísla budete informování o přijetí nebo o odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 9. 4. 2024 prostřednictvím webových stránek a vyvěšením u hlavního vchodu školy.  Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Pokud ho budete potřebovat, bude k vyzvednutí ve škole.

Kritéria přijetí pro ZŠ Čeperka, okres Pardubice

 

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Čeperka. (Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Čeperka, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči.)
 2. Sourozenec navštěvuje ZŠ Čeperka, okres Pardubice. (Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc starší sourozenci mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci. Věříme, že i toto rodiče ocení.)
 3. Prokazatelný zájem o školu. Zákonní zástupci včas projevují prokazatelný zájem o přijetí do školy, a to:
 • návštěvou zákonného zástupce ve škole a rozhovorem s vedením školy,
 • návštěvou vyučovacích hodin – zákonný zástupce + dítě.

Pozn. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium spádovosti (bod 1), protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno transparentní losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno zástupcem školské rady z neprůhledného sáčku. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné. Zákonní zástupci dětí budou informováni s dostatečným časovým předstihem o termínu losování, které proběhne za jejich případné přítomnosti.

 

Na setkání s Vámi i s Vaším dítětem se těší učitelé i žáci školy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Lenka Burešová, ředitelka školy.

 

Kontakt:

Základní škola Čeperka

 1. Světlé 75

533 45 Čeperka

tel. 466941021, 604662234

www.skolaceperka.cz

 

 

V Čeperce 6. 3. 2024