Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > ZÁPIS - informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

ZÁPIS - informace k zápisu pro školní rok 2023/2024Datum konání:
17.3.2023

 

Vážení a milí rodiče,

 

dovolte, abychom Vás a Vaše dítě pozvali k zápisu do naší školy, který se uskuteční

ve středu 12. 4. 2023 od 16.30 do 18.30 v budově Základní školy Čeperka.

 

Srdečně Vás zveme na „Střípky přírody“. Zápisem Vás provedou naši žáci a učitelé.

 

Co k zápisu s sebou?

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 

 • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce  - pod odkazy
 1. a) Přihláška
 2. b) nebo na webových stránkách Přihláška k základnímu vzdělávání - 1. ročník 2023/2024 | Základní škola Čeperka (skolaceperka.cz)
 3. c) obdržíte v den Zápisu přímo ve škole
 • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
 • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR, a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 1. a) žádost o odklad, Odklad

            b)Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.

            c)Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky.

            d)Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 

K zápisu se dostavte v průběhu časového rozmezí 16.30 – 18.30 (nemusíte přijít ihned v 16.30 hodin J). Bude Vám přiděleno registrační číslo, které získáte v den zápisu. Vyplníte přihlášku k zápisu k povinné školní docházce nebo k odkladu (můžete ji přinést vyplněnou už z domova) a doložíte všechny výše uvedené dokumenty. Pak se vydáte na cestu po jednotlivých stanovištích, která pro děti připravíme. Budeme sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, znalost barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku, tělesnou zdatnost apod.  Prosíme o trpělivost v případě, že budete muset čekat u jednotlivých stanovišť.

Prostřednictvím přiděleného registračního čísla budete informování o přijetí nebo o odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 12. 5. 2023, na webových stránkách školy a vyvěšením u hlavního vchodu školy.  Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Pokud ho budete potřebovat, bude k vyzvednutí ve škole.

Kritéria přijetí pro ZŠ Čeperka, okres Pardubice

 

Pro přístí školní rok může škola přijmout 15 nových prvňáčků (kapacitní a prostorové důvody)

 1. Trvalý pobyt dítěte v obci Čeperka. (Toto kritérium vychází přímo ze školského zákona. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Čeperka, mají při přijímání dětí do školy přednost před ostatními uchazeči.)
 2. Sourozenec navštěvuje ZŠ Čeperka, okres Pardubice. (Je pro nás důležité, aby rodiče měli možnost svěřit své děti jednomu školskému zařízení. Mají s ním své zkušenosti, důvěřují mu. Navíc starší sourozenci mohou plnit roli prostředníka při předávání úkolů nemocnému sourozenci. Věříme, že i toto rodiče ocení.)
 3. Prokazatelný zájem o školu. Zákonní zástupci včas projevují prokazatelný zájem o přijetí do školy, a to:
 • návštěvou zákonného zástupce ve škole a rozhovorem s vedením školy,
 • návštěvou vyučovacích hodin – zákonný zástupce + dítě.

Pozn. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující kritérium spádovosti (bod 1), protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno transparentní losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno zástupcem školské rady z neprůhledného sáčku. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné. Zákonní zástupci dětí budou informováni s dostatečným časovým předstihem o termínu losování, které proběhne za jejich případné přítomnosti. Z losování bude pořízen videozáznam.

 

Na setkání s Vámi i s Vaším dítětem se těší učitelé i žáci školy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Lenka Burešová, ředitelka školy.

 

Kontakt:

Základní škola Čeperka

 1. Světlé 75

533 45 Čeperka

tel. 466941021, 604662234

www.skolaceperka.cz

 

 

V Čeperce 10. 3. 2023