Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > ZÁPIS PRVŇÁČKŮ - podrobné informace aneb Jak se správně zapsat...

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ - podrobné informace aneb Jak se správně zapsat...Datum konání:
7.4.2021
Datum ukončení:
21.4.2021

Vážení rodiče, 7. dubna  2021 bude spuštěn přihlašovací systém, ve kterém naleznete všechny podrobné informace. Prosím klikněte na následující odkaz: 

 https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSCEPERKA/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=314

Na této stránce se objeví následující informace: 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za využití elektronické přihlášky k zápisu dítěte ke vzdělávání v základní škole. Registrační číslo přihlášky je: ?????

 Těší nás, že máte zájem o naši školu.  Vzhledem k aktuální situaci zápis probíhá  "on-line" způsobem (od 7.-4. do 21. 4. 2021). Nejprve si  prosím stáhněte a podrobně vyplňte  tzv. Vzorovou přihlášku. Zapamatujte si prosím tzv. registrační číslo přihlášky. Toto číslo použijeme pro oznámení, zdali Vaše dítě bylo přijato či nikoli. Zveřejnění proběhne 22. dubna prostřednictvím  webových stránek školy a také umístěním seznamu přijatých na hlavní vchod školy.  Kdo budete pro své dítě žádat odklad o jeden školní rok, vyplňte  Žádost o odklad. Doklady můžete škole předat následujícími způsoby: 

 1. Osobním podáním ve škole (dokumenty můžete odevzdat do připraveného boxu před školou, který bude označen slovem  ZÁPIS). 

2. Zaslat poštou na adresu školy: ZŠ Čeperka, okres Pardubice, K. Světlé 75, 533 45 Čeperka (rozhodující je datum podání na poštu)

3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zs.ceperka@volny.cz)

4. Do datové schránky školy - ID:  tw8ehdv

Pozn. Informace pro  Vás, kteří budete žádat odklad Vašeho dítěte - k žádosti o odklad je potřeba doložit tzv. Doporučení školského poradenského zařízení a také odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

Kritéria přijetí najdete na našich webových stránkách v sekci Dokumenty školy. 

Děkujeme. 

Mgr. Lenka Burešová, ředitelka školy

kontakt: 604736661

 

Stáhněte si prosím žádost o přijetí. Doplněnou žádost doručte škole způsobem, který škola stanovila.

 

 

Stáhněte si prosím žádost o odklad povinné školní docházky. Doplněnou žádost doručte škole způsobem, který škola stanovila.